Upadłości konsumenckie i komercyjne

upadłości konsumenckie

Gdy słyszymy termin ``upadłość konsumencka`` nie mamy żadnych pozytywnych skojarzeń. Kojarzy się to nierozerwalnie z bankructwem i brakiem jakichkolwiek pieniędzy. Czy aby jednak na pewno? Niekoniecznie. Zazwyczaj kancelarie windykacyjne Kraków doradzają klientowi ogłoszenie upadłości konsumenckiej, aby mógł on rozpocząć proces wychodzenia z długów.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje każdemu dłużnikowi, a w niektórych przypadkach z tego rozwiązania może skorzystać także wierzyciel. Decyzję o tym, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie podejmuje sąd.

Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej, trzeba spełnić następujące warunki:
- być osobą niewypłacalną, czyli taką, która utraciła zdolność do zarządzania własnym majątkiem, nie może tu być również mowy o płynności finansowej,
- nie można prowadzić działalności gospodarczej,
- problemy finansowe powstały z przyczyn wyjątkowych i w dużej mierze niezależnych od Ciebie, np. załamałeś się psychicznie w wyniku śmierci bliskiej osoby.

Na pewno nie możesz liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku, jeżeli:
- Twoje kłopoty finansowe wynikają z utraty pracy z Twojej winy, np. zostałeś zwolniony dyscyplinarnie lub sam odszedłeś z pracy, nie podając żadnej konkretnej przyczyny choć długi stale się nawarstwiały,
- Twoje kłopoty finansowe powstały w wyniku nierozważnych i nieodpowiedzialnych działań. Wszelkiego rodzaju nałogi, w tym hazard nie przemawiają na korzyść osoby ubiegającej się o upadłość konsumencką, chyba, że podłożem tych przypadłości jest choroba psychiczna. Wtedy zazwyczaj sąd przychyla się do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dlaczego warto zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Dlaczego doradzamy naszym klientom, aby ogłosili upadłość konsumencką?
- Sposób na skuteczne spieniężenie majątku, w celu spłaty wierzycieli. Proponowany jest także skup długów Kraków, co daje możliwość rozpoczęcia nowego życia, bez zadłużenia.
- Upadłość konsumencka daje szansę na zawarcie korzystnego porozumienia z wierzycielami, aby należności były spłacalne w dogodnych dla obu stron terminach.

Prawie 20 lat doświadczenia
w usługach windykacyjnych

Konsultacje zarówno dla osób chcących odzyskać swoje pieniądze jak i dłużników szukających wyjścia z sytuacji. Zadzwoń już tera a znajdziemy skuteczne i zgodne z prawem rozwiązanie Twojego problemu.

Zadzwoń do nas ze swoim problemem: +48 508 789 759

Prawie 20 lat doświadczenia w usługach windykacyjnych

Konsultacje zarówno dla osób chcących odzyskać swoje pieniądze jak i dłużników szukających wyjścia z sytuacji. Zadzwoń już tera a znajdziemy skuteczne i zgodne z prawem rozwiązanie Twojego problemu. Zadzwoń do nas już teraz!