Blog

usługi firmy windykacyjnej

Usługi firmy windykacyjnej dla dłużników?

Czy usługi firmy windykacyjnej mogą być skierowane również do dłużników?

Coraz więcej osób nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań. Czasem mają na to wpływ zdarzenia losowe. Niekiedy przez nierzetelność własnych kontrahentów firmy popadają w zadłużenie. Są sytuacje, kiedy przestajemy panować nad swoimi finansami i wpadamy w tzw. pętlę kredytową. Przyczyn problemów finansowych i niewypłacalności może być bardzo wiele. W sytuacji, gdy wyjście z długów wydaje nam się niemożliwe i nie potrafimy sobie poradzić ze spłatą zobowiązań, paradoksalnie, warto o pomoc zgłosić się po usługi firmy windykacyjnej.

Nie tylko odzyskiwanie długów

Dobre firmy windykacyjne zwykle mają w swojej ofercie nie tylko odzyskiwanie długów, ale także oferują pomoc w restrukturyzacji zobowiązań. W przypadku przedsiębiorców, którzy w swoją niewypłacalność popadli ze względu na niezapłacone faktury, tu również duże znaczenie mają usługi windykacyjne. Usługi świadczone przez firmę windykacyjną, pomogą odzyskać zaległe należności, co z kolei pozwoli na spłatę zobowiązań. Trzeba pamiętać, że działania takich firm są zdecydowanie bardziej skuteczne niż samodzielne działania przedsiębiorcy. Nie ma on pop prostu czasem siły przebicia i pomysłu na to, jak odzyskać swoje pieniądze. Większość takich firm wspiera przedsiębiorców w działaniach mających na celu umożliwić im dalsze prowadzenie działalności. Dlatego przygotowują i realizują plan naprawczy. Jeśli jednak sytuacja jest na tyle zła, że próby spłaty zobowiązań mogą jedynie pogorszyć sytuację, należy również rozważyć upadłość dla firmy.

Oddłużanie w różnej formie

Firmy windykacyjne mogą zaproponować dłużnikowi oddłużanie w różnej formie. Może być to restrukturyzacja zobowiązań polegająca na negocjacjach z wierzycielami. Moga one przynieść wymierne efekty finansowe jak np. umorzenie czy wstrzymanie naliczania dalszych odsetek. W przypadkach, w których dłużnik jest konsumentem (nie prowadzi działalności gospodarczej) i jego niewypłacalność nie powstała z jego umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa, dobrym rozwiązaniem może być upadłość konsumencka. Przygotowanie wniosku i zebranie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest często żmudnym procesem. W związku z tym warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy wiedzą jakie dokumenty należy skompletować i jak przygotować wniosek. Zwiększy to szansę na szybkie uzyskanie upadłości konsumenckiej.

Możliwości wyjścia z długów jest wiele. Formy oddłużenia mogą być dostosowane zarówno do możliwości, jak i oczekiwań dłużnika. Firmy windykacyjne oferujące pomoc w oddłużeniu. To zwykle zespoły specjalistów, którzy działają na wielu płaszczyznach i analizując konkretny przypadek, znajdą optymalne rozwiązanie.

Tagi: , , , , , , , ,