Blog

windykacje

Windykacje – fakty i mity o nich

Windykacje – fakty i mity

Już od dawna wśród osób zadłużonych oraz w mediach, utrzymuje się negatywny stereotyp dotyczący windykatorów. Firma windykacyjna zajmuje się przede wszystkim odzyskiwaniem należności od osób, które zalegają z płatnościami na rzecz wierzyciela. Przyczyn tego typu zaległości może być wiele. Nagła i ciężka choroba, zapomniany mandat czy nieuregulowany rachunek. Wszystkie te sytuacje sprawiają, że tracimy płynność finansową, a przez to mamy problem z regulowaniem zaległości. W takim przypadku, skuteczne windykacje mogą okazać się jedynym ratunkiem.

Kim jest windykator?

Windykator to osoba wynajęta przez wierzyciela, która w jego imieniu stara się odzyskać pozasądowo dług od dłużnika. Bardzo ważne jest, aby cały proces odbywał się zgodnie z prawem i zakończył się udanym skłonieniem wskazanej osoby do jak najszybszej spłaty zadłużenia. Osoba na tym stanowisku nie może wtargnąć do mieszkania i zająć majątku. Jego działanie opiera się w głównej mierze na kontakcie z dłużnikiem na przykład drogą telefoniczną. Nie jest to zatem zawód tożsamy z komornikiem, który działa w porozumieniu z sądem i może wykorzystywać w swojej pracy znacznie szerszy zakres środków. Usługi windykacyjne mogą być świadczone przez windykatorów zatrudnionych w bankach lub w firmach zajmujących się tego typu działalnością.

Mity oraz fakty na temat windykatorów

Jednym z głównych mitów, jaki krąży w naszym społeczeństwie jest ten, który mówi, że firmy windykacyjne stosują praktyki niezgodne z prawem oraz ściągają długi, które nie istnieją. Rynek możemy podzielić na ten windykacyjny oraz pseudwindykacyjny. W przypadku tych drugich możemy doszukać się nieetycznych działań oraz różnych nieuczciwych praktyk. Odzyskiwanie należności odbywa się jednak najczęściej w sposób uczciwy i oparty na wzajemnym zrozumieniu i współpracy. Firmy oferujące windykacje, zajmujące się wierzytelnościami są zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Podlegają Zasadom Dobrych Praktyk Windykacyjnych i co roku poddają się audytowi etycznemu. Ponadto, często wydaje się nam, że zadłużenie to wyłącznie efekt zaciągniętego kredytu. Zapominamy o innych przyczynach, takich jak zaległe mandaty czy rachunki. W ten sposób niesłusznie stwierdzamy, że dług nie istnieje a firma windykacyjna działa niezgodnie z prawem.

Typowe błędy dłużników

Jednym z błędów popełnianych przez osoby mające długi jest nieodbieranie telefonów od firm windykacyjnych i próba uniknięcia kontaktu. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż ściąganie wierzytelności w ten sposób opiera się na polubownym załatwieniu konfliktu i dogadaniu się. Unikając tego rodzaju kontaktu, narażamy się na skierowanie sprawy do sądu, co wiąże się z pojawieniem się komornika. W ten sposób, dłużnik ściąga na siebie wszelkie koszty procesów sądowych i konieczność niezwłocznego dokonania spłaty. W takiej sytuacji niemożliwością jest polubowne załagodzenie konfliktu. Należy zatem pamiętać, że windykator to osoba, która nie chce nam zaszkodzić a tylko w pewien sposób pomóc w rozwiązaniu problemu.

Tagi: , , , , , ,